rage1751

Правила на играта

Конституция на „Векът на Просвещението ver.2.5“

І. Основни положения

ІІ. Заявяване на участие, държавни управления, списък на ролите

ІІІ. Историческите реалности и играта

ІV. Ходове, кореспонденция и изпращането на заповедите

V. Разузнаване/шпионаж

VІ. Икономическа система

VІІ. Инфраструктура

VІІІ. Войни – по суша

ІХ. Войни – по вода

Х. Технологии

ХІ. Държавно управление

ХІІ. Каперство

ХІІІ. Свещенна Римска Империя и неигрови държави

ХІV. Пълководци

ХV. Колониална политика

ХVІ. Победа