Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 10. Технологии

rage1751

10. Технологии

Чрез построяване на училища, университети и академия играчът създава походов приход на научен ресурс. С натрупаният научен ресурс играчът може да закупува технологии, стига да покрива всичките изисквания за усвояването на технологията. Ефектът на технологията влиза в сила на следващия ход, след заявяването на покупката й. Играчът може да купува по няколко технологии на ход, стига това да му позволяват наличните запаси на Научен ресурс. Научният ресурс или технологиите не могат да бъдат споделяни, преотстъпвани или продавани на друг играч.

Всички сходни ефекти се събират, освен ако не е посочено друго в описанието на технологията.

І. Мобилност

1.1. Мобилност
Описание: Увеличава мобилността на армиите на страната с 1.
Изисквания: няма
Цена: 500

1.2. Ускорен марш
Описание: Войската може да се предвижва с ускорен марш. При ускорения марш войската получава допълнително 2 мобилност, но до края на следващият ход имат -25% щета.
Изисквания: Мобилност
Цена: 1000

1.3. Ултимативен марш
Описание: Позволява на армията да се предвижва с оставащата неизползвана мобилност след участие в сражение.
Изисквания: Мобилност
Цена: 1500

1.4. Транзитен марш
Описание: Позволява на армията да се предвижва през провинции съседни на провинция в която е дислокирана вражеска армия безпрепятственно.
Изисквания: Мобилност,Ултимативен марш, Ускорен марш
Цена: 2000

ІІ. Пехота

2.1. Залп
Описание: Увеличава щетата нанасяна от пехотата с 10% .
Изисквания: няма
Цена: 750

2.2. Пехотни кираси
Описание: Намаляват щетата понасяна от пехотата с 5%.
Изисквания: няма
Цена: 750

2.3. Удължени байонети
Описание: Увеличава щетата нанасяна от пехотата срещу кавалерия с 20% (събира се с бонуса от „Залп“ или „Пруски залп“)
Изисквания: няма
Цена: 1000

2.4. Пруски залп
Описание: Увеличава щетата нанасяна от пехотата с 20%. Заменя ефекта на „Залп“.
Изисквания: Залп
Цена: 1500

2.5. Организирано отстъпление
Описание: При отстъпление пехотни части понасят с 10% по-малко щети.
Изисквания: Пехотни кираси
Цена: 1250

2.6. Военна реформа – пехота
Описание: Позволява тренирането на Гренадири.
Изисквания: разкрити две технологии от 2.1. до 2.5.
Цена: 2000

ІІІ. Конница

3.1. Стремителна атака
Описание: Увеличава нанасяните от кавалерията щети с 10%.
Изисквания: няма
Цена: 750

3.2. Кавалерийски кираси
Описание: Намаляват щетата понасяна от кавалерията с 5%.
Изисквания: няма
Цена: 750

3.3. „Берсерк“
Описание: Увеличава щетата нанасяна от кавалерията с 20%. Заменя ефекта от „Стремителна атака“.
Изисквания: Стремителна атака
Цена: 1500

3.4. Преследване
Описание: Увеличава щетата нанасяна от кавалерията на отстъпващ противник с 20%.
Изисквания: Стремителна атака
Цена: 1250

3.5. Военна реформа – кавалерия І
Описание: Позволява тренирането на драгуни
Изисквания: разкрити две технологии от 3.1. до 3.4.
Цена: 1500

3.6. Военна реформа – кавалерия ІІ
Описание: Позволява тренирането на кирасири
Изисквания: Военна реформа – кавалерия І и Кавалерийски кираси
Цена: 2000

ІV. Полева медицина

4.1. Полева медицина І
Описание: Възстановява 10% от загубите после битката.
Изисквания: няма
Цена: 750

4.2. Полева медицина ІІ
Описание: Възстановява 20% от загубите после битката. Технологията замества, а не се сумира с предходното ниво.
Изисквания: Полева медицина І
Цена: 1500

4.3. Полева медицина ІІІ
Описание: Възстановява 30% от загубите после битката. Технологията замества, а не се сумира с предходното ниво.
Изисквания: Полева медицина ІІ
Цена: 2500

V. Флота

5.1. Навигация
Описание: Увеличава мобилността на флотата с 1.
Изисквания: няма
Цена: 500

5.2. Флотски залп
Описание: Увеличава щетата на флотата с 10%.
Изисквания: няма
Цена: 500

5.3. Майсторска навигация
Описание: Флотата може да повиши с 3 мобилността си за един ход. Следващите два хода обаче мобилността на флотата ще е намалена с 2 (ако в следствие на намаляването мобилността достигне нула, то флотата не може да бъде предвижвана).
Изисквания: Навигация
Цена: 1000

5.4. Оръдейна координация
Описание: Увеличава щетата на флотата с 20% . Замества ефекта от „Флотски залп“.
Изисквания: Флотски залп
Цена: 1500

5.5. Флотска реформа І
Описание: Позволява построяването на фрегати
Изисквания: разкрити две технологии от 5.1 до 5.4
Цена: 1500

5.6. Флотска реформа ІІ
Описание: Позволява построяването на линейни кораби
Изисквания: Флотска реформа І и Оръдейна координация
Цена: 2000

VІ. Каперство

6.1. Треска за злато
Описание: Увеличава каперският процент на корабите с 0.5%.
Изисквания: няма
Цена: 1000

6.2. Страшилище на Седемте морета
Описание: Каперската флота може да каперства в море, в което не се намира, ако се намира в морска провинция граничеща с това море.
Изисквания: Треска за злато
Цена: 1500

6.3. Легендарен пират
Описание: Увеличава максималния процент за каперство срещу една държава до 65%.
Изисквания: Треска за злато, Страшилище на седемте морета
Цена: 2000

VІІ. Артилерия и инженерни части

7.1. Прицелване
Описание: Увеличава с 20% щета нанасяна от артилерията.
Изисквания: няма
Цена: 750

7.2. Конна артилерия
Описание: Позволява възстановяване на 10% от загубената в сражението артилерия.
Изисквания: Прицелване
Цена: 1500

7.3. Гаубицата на Шувалов
Описание: Увеличава щетата на гаубиците срещу укрепленията с 10.
Изисквания: Прицелване
Цена: 1000

7.4. Артилерийска подготовка
Описание: Артилерията може да произведе един залп по противника преди началото на битката.
Изисквания: Прицелване, Конна артилерия, Гаубицата на Шувалов
Цена: 2000

7.5. Укрепен редут
Описание: Увеличава живота на редута със 150.
Изисквания: няма
Цена: 750

7.6. Геройска саможертва
Описание: Позволява да се построи редут пред бойна секция по време на битката, с цената на живота на 1 инженерна част.
Изисквания: Укрепен редут
Цена: 1000

VІІІ. Военна реформа

8.1. Милитаризъм
Описание: Намалява с 10% издръжката на бойните сухопътни единици (изчислява се на базата на крайната изчислена издръжка за хода).
Изисквания: няма
Цена: 500

8.2. Обща военна повинност
Описание: Рекрутските центрове намаляват икономическата ефективност само с 2%.
Изисквания: Милитаризъм
Цена: 1500

8.3. Армейски стопанства
Описание: Казармите не намаляват икономическата ефективност.
Изисквания: Милитаризъм
Цена: 1500

8.4. Военновремева икономика
Описание: Веднъж на 12 хода (1 година) играчът може да въведе военно положение за 3 хода. През времето на това военно положение рекрутските центрове и състоянието на война не намаляват ефективността на икономиката. Рекрутските центрове и корабостроителниците увеличават капацитета си  с 50%. Също така играчът плаща само 50% от издръжката на войските. След края на военното положение обаче икономическата ефективност на страната спада със 15%.
Изисквания: Армейски стопанства, Обща военна повинност
Цена: 2000

ІХ. Фортификации

9.1. Фортификация І
Описание: Позволява строеж на замъци
Изисквания: няма
Цена: 500

9.2. Фортификация ІІ
Описание: Позволява строеж на крепости
Изисквания: Фортификация І
Цена: 1000

9.3. Фортификация ІІІ
Описание: Позволява строеж на цитадели
Изисквания: Фортификация ІІ
Цена: 2000

Х. Градски инфраструктура

10.1. Меркантилизъм
Описание: Увеличава бонусите към търговската ефективност от пристанища с 2%.
Изисквания: няма
Цена: 2000

10.2. Манифактура
Описание: Увеличава бонуса към приходите на провинцията от заводи на 30%.
Изисквания: няма
Цена: 1500

10.3. Ост-индийска кампания
Описание: Повишава дохода на колониалните бази с 15%. Намаля влиянието на държавата над колониалните държави.
Изисквания: Меркантилизъм или Манифактура
Цена: 1500

10.4. Икономическа реформа
Описание: Увеличава икономическата ефективност   и търговската ефективност с 15%.
Изисквания: Ост-индийска кампания
Цена: 3000

ХІ. Селска инфраструктура

11.1. Научен аграрен подход
Описание: Увеличава дохода от стопанствата до 150 ресурс.
Изисквания: няма
Цена: 750

11.2. Пътна инспекция
Описание: Намалява цената на пътищата до 2500 ресурса.
Изисквания: Научен аграрен подход
Цена: 1500

11.3. Аграрна реформа
Описание: Увеличава дохода от стопанствата до 200 ресурс, бонуса към икономическата ефективност от стопанствата се увеличава до 1% и намалява цената на пътищата до 1500 ресурса.
Изисквания: Пътна инспекция
Цена: 2500