Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 5. Разузнаване/Шпионаж

rage1751

5. Разузнаване/Шпионаж

Играчът може да установява агентурна мрежа в своя или в друга държава. Установяването на такава мрежа струва 5000 ресурс. Установяването на такава мрежа позволява да се генерират точки Шпионаж в дадена държава, в размер съответстващ на походовото субсидиране.

Размера на субсидирането определя максималния брой точки Шпионаж, които собственика на агентурната мрежа може да получи за ход:

500 ресурс – 1з4 точки
750 ресурс – 1з6 точки
1000 ресурс – 1з8 точки
1250 ресурс – 1з10 точки
1500 ресурс – 2з6 точки
2000 ресурс – 2з8 точки
2500 ресурс – 2з10 точки
3000 ресурс – 4з6 точки
3500 ресурс – 4з8 точки*
4000 ресурс – 5з6 точки*
4500 ресурс – 6з6 точки*
5000 ресурс – 7з6 точки*
+500 ресурс – +1з6 точки*

* Само за контрашпионски мрежи в собствената си държава.

Точки Шпионаж натрупани в дадена държава могат да се използват само в нея, за закупуване на разузнавателни мисии. Точките могат да се продават или отдават на други държави (но те отново могат да се ползват само по отношение на държавата в която са придобити). Точките могат да се използват в държава в която няма установена агентурна мрежа, но в такъв случай стойността на мисията се утроява.

Списък с мисии:

Шпионаж:

Научаване на броя и вида на търговските маршрути в дадена провинция (за цялата страна или повече провинции точките се умножават по броя на провинциите):

25% успех – 1 точка
50% успех – 2 точки
75% успех – 3 точки

Научаване на броя и вида намираща се в провинция инфраструктура (научни центрове, заводи, пристанища, корабостроителници, казарми и рекрутски центрове)(за цялата страна или повече провинции точките се умножават по броя на провинциите):

25% успех – 1 точка
50% успех – 2 точки
75% успех – 3 точки

Научаване на броя и вида намираща се в провинцията войска/флота (само едно от двете)(за цялата страна или няколко провинции точките се умножават по броя на провинциите):

25% успех – 2 точки
50% успех – 4 точки
75% успех – 6 точки

Разкриване на дислокация на определена армия/флота на дадената държава (играчът трябва да има данни за наличието на тази армия/флота – армиите/флотите носят имената на командващия ги генерал/адмирал):

25% успех – 5 точки
50% успех – 10 точки
75% успех – 15 точки

Саботаж:

Унищожаване на търговски маршрут:

15% успех – 2 точки
30% успех – 4 точки
50% успех – 6 точки

Унищожаване на инфраструктура:

15% успех – 10 точки
30% успех – 20 точки
50% успех – 30 точки

Предизвикване на дезертьорство в една армията в размер от 2% до 50% (за по-големи размери в стъпка по 2% необходимите точки се умножават – 50% дезертьорство при 20% успех ще изисква 75 точки) (армията не трябва да се бърка с цялата военна сила на държавата):

20% успех – 3 точки
40% успех – 6 точки
60% успех – 9 точки

Убийство на генерал/адмирал (цената се умножава по нивото на генерала/адмирала):

25% успех – 5 точки
50% успех – 15 точки
75% успех – 20 точки

Подкуп на генерал/адмирал (цената се умножава по нивото на генерала/адмирала). Като положителен резултат офицерът напуска армията и се появява в офицерският пул на подкупващата страна:

25% успех – 7 точки
50% успех – 22 точки
75% успех – 30 точки

Повишаване на „Революционните идеи“ в дадена страна (цената е за стъпка от 5%, за една мисия може да се увеличат идеите максимум с 25%):

20% успех – 3 точки за 5%
40% успех – 6 точки за 5%
60% успех – 9 точки за 5%

Контрашпионаж:

Разкриване на чужда агентурна мрежа (като резултат се разкрива тази агентурна мрежа, която има най-високо субсидиране в този ход, ако такива са повече от една – разкритата се определя със зар, ако най-субсидираната шпионска мрежа вече е била разкрита през изминалите ходове, то се разкрива следващата по размер на субсидии):

25% успех – 4 точки
50% успех – 8 точки
75% успех – 12 точки

Разбиване на чужда агентурна мрежа (преди това трябва да бъде разкрита):

25% успех – 5 точки
50% успех – 10 точки
75% успех – 20 точки

Подаване на дезинформация в определена насока през чужда агентурна мрежа (преди това трябва да бъде разкрита):

25% успех – 5 точки
50% успех – 10 точки
75% успех – 15 точки

Откриване на връзка на чужда агентурна мрежа с даден инцидент (преди това трябва да бъде разкрита):

25% успех – 3 точки
50% успех – 6 точки
75% успех – 9 точки

Намаляване на успеваемостта на чужди мисии върху територията на собствена държава в рамките на хода:

– 10% – 5 точки
– 25% – 10 точки
– 50% – 15 точки

Подпомагане на тайната полиция за снижаването на „Революционите идеи“ (цената е за стъпка от 5%, за една мисия може да се намалят идеите максимум с 25%):

30% успех – 4 точки за 5%
60% успех – 8 точки за 5%
90% успех – 12 точки за 5%

Всяка агентурна мрежа в чужда държава може да активира не повече от 3 мисии в рамките на хода, и не повече от 5 в собствената си държава.