Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 9. Войни – по вода

rage1751

9. Войни – по вода

Видове кораби:

Вид кораб
Цена
Мобилност
Товар Каперство

Корвета
250
6

1%


Фрегата
500
5

2%


Линеен кораб
1000
4

1,5%


Галеон
750
3

0,5%


Товарна галера
250
3
1000


Щети:

Вид кораб
Издръжка
Корвета Фрегата Линеен кораб Галеон Товарна галера
Корвета
25
0,25
0,125
0,08
0,125
0,25
Фрегата
40
0,7
0,3 0,25 0,3 0,5
Линеен кораб
65
1,75
0,9
0,5
0,9
1,75
Галеон
50
1
0,5
0,35
0,5
1
Товарна галера
15

Корабите могат да се строят само в провинция с налична корабостроителница. Корабостроителницата има определен капацитет на строене на кораби за 1 ход, който е 12. Съответно стойностите на корабите в капацитетни единици на корабостроителницата са както следва:
корвета, товарна галера – 1
фрегата – 2
галеон – 3
линеен кораб – 4

Цената определя количество ресурси нужни за построяването на кораба.

Мобилността определя количество морски провинции, които може да измине корабът за един ход.

Щетата определя количество кораби от определен тип, които може да унищожи корабът с една атака.

Товарът определя количество армия която може да пренесе един кораб. 10 товар = 1 оръдие = 2 инженера = 5 конника = 10 пехотинци.

Каперството определя колко процента от търговията на държавата може да изкаперства корабът за един ход.

1. Всяка флота преди боя трябва да бъде организирана по следния начин:

Корабите се разпределят на три еднородни части (център и крила) и резерв .

Играчът трябва да определи състава на следните сектори от флотската си формация:

– център
– ляво крило
– дясно крило
– обоз (в който задължително влизат всичките транспортни кораби)
– резерв

Всеки сектор (център и крилата) може да съдържа неограничен брой кораби от един и същ вид.

Пример:
център: 4 линейни
ляво крило: 2 фрегати
дясно крило: 2 фрегати

Останалите налични кораби остават в резерва и могат да влязат в битката само след изтеглянето или унищожението на някоя от секциите.

2. Битката преминава на три етапа.
При всеки етап от битката играчът може да зададе следните заповеди на всяка една от секциите:

Атака, Отстъпление

Действията на всяка от секциите са насочени към съответната секция на противника. При комбинации от различните заповеди резултата е следния:

Атака-Атака – всяка от страните нанася съответното количество щета на срещуположната страна. Ако дадена секция е съставена от кораби с по-голяма мобилност от срещуположната вражеска секция, то играчът може при желание да насочи 50% от щетата към обоза на врага.

Атака-Отстъпление
Провеждат се същите действия но щетата получена от отстъпващите се увеличава с 50%. Ако атакуващата секция е съставена от кораби с по-голяма мобилност от отстъпващата вражеска секция, то играчът може при желание да насочи 75% от щетата към обоза на врага.

Отстъпление-Отстъпление
Не се нанасят щети.

При отстъплението бойната секция преминава в резерва. Нейното място може да бъде веднага заето от резерва или да бъде оставено празно. Ако срещу бойната секция на играча няма отбраняваща се секция на противника, той може да избере да нанесе с нея допълнителна атака срещу друга съседна секция на врага, не понася ответна атака от врага. Също така при липса на срещуположна вражеска секция може да се произведе пряка атака по обоза на врага.

След три рунда на битката играчите могат да се оттеглят от битката или тя да продължи още 3 рунда.

Победителят остава този, който остане сам на бойното „поле“, налагайки оттеглянето на противника или пълното му унищожение.

При взаимно оттегляне победителя се определя според броя понесени щети. Този с най-малко щети се обявява за победител в битката.

3. Флотата се предвижва със скоростта на най-бавния си вид кораб.

4. Корабите във пристанище имат двойно по-малка издръжка.

5. Провинция с излаз на море и без флота дислокирана в нея, може да бъде блокирана от чужда флота. При това положение всичките търговски маршрути от и към тази провинция се разрушават. Ако в провинцията има закотвена флота, то тя може да се опита да разбие блокадата, ако опитът се окаже неуспешен или флотата не пробва да разбие блокадата, провинцията се счита под блокада и търговските маршрути от и към нея се прекъсват.

6. Разтоварването и товаренето на войски може да става във всяка брегова провинция, но само ако в съответната морска провинция няма вражеска флота. Разтоварването и натоварването на армия на кораб отнема за хода 1 мобилност на флотата.

7. Предвижването на флотите се подчинява на същите правила , както предвижването на сухопътните армии , описани в пункт VІІІ.3 (за изключение базовата мобилност).