Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 7. Инфраструктура

rage1751

7. Инфраструктура

1. В играта съществуват няколко сфери в които играчът може да влага средствата си:

– армия
– флота (корабостроителници)
– градска инфраструктура (заводи, пристанища, църковни сгради)
– военна инфраструктура (крепости, рекрутски центрове и казарми)
– селска инфраструктура (ферми и пътища)
– търговия (разкриване на маршрути)
– наука и технологии (технологии, учебни заведения)
– колонии (колониални мисии и колониални маршрути)
– други (разузнавания и специални разходи)

Във всяка една от сферите за един ход могат да се вложат неограничено количество ресурси . Общото количество вложени за хода ресурси не трябва да надвишава наличната за държавата хазна.

2. Производството на военните части се извършва по следния начин:

Р и ИрК се набират от населени места с рекрутски центрове и се организират за 1 ход. Рекрутите могат да бъдат обучени за 1 ход в следните части:Мускетар или Греданир. Ирегуларна Кавалерия може да бъде обучена за 1 ход в следните части: Хусар , Драгун или Кирасир.

Артилерия и Инженерни части могат да се произвеждат само в населени места съответно със завод и със университет за един ход.

3. Корабите се строят в градове с построени корабостроителници. Цените на построяването им са посочени в таблицата с видовете кораби в раздел ІХ. Войни – по вода .

5. Сгради и тяхното въздействие:

Пристанища – дава възможност да се ползва града като военноморска база. Може да се построи само едно в провинцията. Намалява издръжката на корабите акостирали в него на половина. Увеличава търговските приходи с 3% (бонусите от пристанищата се акумулират) – цена на построяване: 1800 ресурс (градска инфраструктура)

Завод – увеличава общата икономическа ефективност с 2% и доходите от провинцията с 20%. Може да се строи само по един в провинцията. – цена на построяване: 3700 ресурс (градска инфраструктура)

Корабостроителници – дава възможност да се произвеждат кораби в провинцията. Може да бъде построено само едно в овинция граничеща с море и имаща пристанище. Увеличава икономическата ефективност с 3% – цена на построяване: 7500 ресурс (флота)

Фортификации – дава бонус намалящ щетите понасяни от Защитаващите се в нея войски. Крепости биват няколко вида. Надграждането на съществуваща крепост с по-фортифицирана се извършва срещу доплащане на разликата в цената и за брой ходове равен на разликата на ходовете за построяването на двата вида крепости. Процентът защита намалява правопропорционално на намаляването на живота на фортификацията. Животът на фортификацията се възстановява автоматично , ако в провинцията не е била провеждана битка поне един ход.

І. Форт – основен вид фортификации – 10% намаляване на щетата, 1000 живот, цена: 2000, време на строене: 1 ход
ІІ. Замък – изисква Фортификация І – 15% намаляване на щетата, 1500 живот, цена: 3000, време на строене: 2 ход
ІІІ. Крепост – изисква Фортификация ІІ – 25% намаляване на щетата, 2500 живот, цена: 5000, време на строене: 3 ход
ІV. Цитадела – изисква Фортификация ІІІ – 30% намаляване на щетата, 3000 живот, цена: 7500, време на строене: 4 ход

Казарма – служи за престой на редовните войски и намалява издръжката на войската в престой. Намалява икономическата ефективност с 0.5% – цена на построяване: 1000 ресурс (военна инфраструктура)

Рекрутски център – позволява набор на войска в провинцията. Изисква наличие на поне една казарма в държавата. Намалява икономическата ефективност с 3% – цена на построяване: 3700 ресурса (военна инфраструктура)

Стопанство – увеличава прихода от провинцията със 100 ресурс и икономическата Ефективност с 0.5% – цена на построяване: 1500 ресурса (селска инфраструктура)

Пътища – увеличава общата икономическа ефективност с 3% – цена на построяване: 3700 ресурси (селска инфраструктура)

Училище – носи по 20 точки Научен ресурс на ход. Може да се строи във всяка градска провинция по едно. – цена на построяване: 1500 ресурса (Наука и технологии)

Университет – носи по 50 точки Научен ресурс на ход и увеличава с 1% икономическата ефективност. Може да се строи във всеки голям град по едно.  – цена на построяване: 3700 ресурса (Наука и технологии)

Академия на науките – носи по 500 точки Научен ресурс на ход и увеличава с 5% икономическата ефективност. Може да се строи само една и само в столицата. За да се учреди академия в страната доходът на Наука в държавата трябва да бъде поне 150 точки на ход. – цена на построяване: 18000 ресурса (Наука и технологии)

Църква – увеличава дохода на провинцията с +100, увеличава необходимите за разкриване на технологиите точки Научен ресурс с 3%. Дохода от църквата не се влияе от Икономическата Ефективност на държавата. Може да бъде построена по една във всеки град – цена на построяване: 1000 ресурса (Градска инфраструктура)

Катедрала – увеличава доходите от църквите в държавата с +50 ресурс (ефектът от няколко катедрали се натрупва), увеличава необходимите за разкриване на технологиите точки Научен ресурс с 5% и намалява икономическата ефективност с 3%. Може да бъде построена по една във всеки голям или среден град.  – цена на построяване: 3700 ресурса (Градска инфраструктура)

Събор – увеличава доходите от църквите в държавата с 25% (х1.25) и повишава атаката на бойните единици върху собствена територия със 0.05, увеличава необходимите за разкриване на технологиите точки Научен ресурс с 15% и намалява икономическата ефективност с 7%. Може да бъде построен само в столицата и само един. За да се построи Съборът в страната трябва да има поне 1 катедрала . – цена на построяване: 15000 ресурса (Градска инфраструктура)