Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 6. Икономическа система

rage1751

6. Икономическа система

1. Основен ресурс в играта колкото и да е странно е ресурс. В между игровата кореспонденция за по-добро вживяване се препоръчва да не се ползва категория ресурс. Тя може да бъде заменена от национална валута. Например така 1 ресурс в Русия ще е 1 рубла, във Франция – луидор, в Испания – дублон и т.н.. категорията ресурси е въведена за улеснение най-вече на водещия.

2. Ресурсите се генерират по следните начини:
– От населени пунктове чрез данъци и индустрията в тях.
– От търговските маршрути.

3. Отборът всеки ход получава определено количество ресурси от притежаваните от него градове, както следва:
Столица – 1500
Голям – 750
Среден – 500
Малък – 250
Село – 100

4. Отборът всеки ход получава определено количество ресурси от установените от тях търговски маршрути, както следва:
до Столица/Голям град – 300
до Среден град – 200
до Малък град – 100

5. Търговския маршрут изисква влагане на 500 ресурси за установяване и се установяват между два града в различни държави, като спрямо собственета на града те биват изходящи ( запълващи слот и носещи печалба в зависимост от големината на другия град) и входящи (запълващи слот, но носещи печалба само на другата страна, в зависимост от големината на града-приемник). Не могат да се създават търговски маршрути между градове в състава на една и съща държава.

6. Търговския маршрут носи доход всеки ход докато не бъде прекъснат. Прекъсването на търговски маршрут може да се дължи на:
– прекратяване на действието на търговското споразумение
– града сменя принадлежността си към друга държава с която собственика на маршрута няма споразумение
– града попада под окупация или блокада
– саботаж на търговски маршрут.

7. Всеки град има ограничен брой маршрути които може да поеме и изпрати:

Столица: 8
Голям град: 4
Среден град: 2
Малък град: 1
Село: 0

8. След изчисляването на приходите от градовете  се формира потенциален данъчен доход. Този доход се умножава по процентен показател Ефективност на Икономиката, който отразява способността на държавната икономика да реализира този потенциал. Ефективността на Икономиката в началото на играта е различен за всяка държава и варира в рамките на 50-150%, като по време на играта динамично се променя във връзка с действията на държавата.

9. След изчисляването на приходите от търговия се формира потенциален търговски доход. Този доход се умножава по процентен показател Търговска Ефективност, който отразява способността на държавната икономика да реализира този потенциал. Началната Търговска Ефективност на Всички държави се равнява на 100% , като по време на играта динамично се променя във връзка с действията на държавата.

10. Доходите от църквите не се влияят от Икономическата или Търговската ефективност.

11. Нерегламентираните от правилата начини на придобиване на ресурси се договарят директно с Водещия, докато не бъдат достатъчно систематизирани като процедура.

12. В случай че издръжката на войската превиши доходите на държавата и предизвика отрицателен баланс, в началото на всеки ход с отрицателен баланс армията ще бъде обект на дезиртьорство и 20% от войниците ще напускат самоволно армията до момента в който държавата отново придобие положителен баланс.