rage1751

3. Историческите реалности и играта

untitled.bmp1. Въпреки, че се стреми да симулира алтернатива на историята на Европа в края на 18-ти век, играта използва измислен свят със сходна история и география, но доста по-опростен за целите на играта. Картата на Европа е отцепена от другите континенти и видоизменена , тъй като на нея съществуват само 29 държави. С тази цел е видоизменена и историята на всяка една от държавите и техните взаимоотношения.

2. Предварителните истории на държавите и историята на последните международни конфликти ще бъдат публикувани преди началото на играта на сайта.

3. Картата на игровата реалност не претендира за историческа точност и е създадена за целите на играта. Някои от градовете с исторически имена могат да се намират на места, които не отговарят на историческото им местоположение.