Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 8. Войни – по суша

rage1751

8. Войни – по суша

1. Всяка армия преди боя трябва да бъде организирана по следния начин:

Армията се разпределя на три еднородни части (изключение прави само артилерията и инженерните части, които могат да се прикрепят към другите видове войски) и резерв.

Играчът трябва да разпредели състава на армията си на следните сектори от армейската си формация:

– център
– ляво крило
– дясно крило
– артилерия
– резерв

Ако при битката армията има по-голям размер отколкото позволява квотата на нейният генерал (в слудствие на съединяването на две армии), то в активните секции може да се разпредели армия непревишаваща квотата на водещият битката генерал. При сливането на две армии в една битка, играчът има правото да избере генерала който ще води битката и спрямо чиято квота ще се оформят секциите. Останалата армия се ползва като резерва.

Всеки сектор (център и крилата) може да съдържа неограничен брой единици от един и същ вид войски, освен артилерията която може да бъде смесена. Остатъка от войската остава в резерва.

Приемер:
център: 400 мускетари.
ляво крило: 200 хусари
дясно крило: 200 кирасири
артилерия: 10 топове, 15 гаубици
резерв: 200 рекрути, 100 мускетари, 100 улани

2. Битката преминава на три етапа.
При всеки етап от битката играчът може да зададе следните заповеди на всяка една от секциите (освен артилерията, чиито заповеди се дават отделно):

Атака, Защита, Отстъпление

Действата на всяко от секциите са насочени към съответната секция на противника. При комбинации от различните заповеди резултата е следния:

Когато някоя от секциите в битката нанася щета ,се хвърля зар d10 за бонус или наказание към щетите нанасяни от тази секция на противника. Това не важи само за артилерията, за която има отделни модификатори, описани по-долу.

Зар
Щета
1
-15%
2
-10%
3
-5%
4

5

6

7

8
+5%
9
+10%
0
+15%

Атака-Атака
При подобна комбинация от заповеди двете страни едновременно нанасят щети една на друга, освен в случаите когато атаката се провежда от кавалерия срещу пехота. Кавалерията винаги първа нанася щети когато изпълнява заповед Атака срщу пехота, независимо от заповедите изпълнявани от противниковите части.

Атака-Защита
Първо се нанася щетата от Атакуващата страна, като щетата понесена от Защитаващите се се намаля с (30% ако е пехота/15% ако е конница) +процентите от фортификации. След като Защитаващата се страна понася щетите, тя извършва своята атака.

Атака-Отстъпление
Щетите се нанасят едновременно, но отстъпващата страна понаса +15% щети от пехота и +25% щети от конница, а щетите понасяни от преследващите части се намалят с 50%.

Защита-Отстъпление
Не се нанасят щети, освен ако защитаващата се страна не ползва артилерия, но при този случай щетата не се удвоява. Отстъпващата част не може да използва артилерията.

Защита-Защита
Двете страни едновременно си нанасят щети с отчетени (30% ако е пехота/15% ако е конница)+процентите от фортификационните съоръжения.

Отстъпление-Отстъпление
Не се нанасят щети. Не може да се използва артилерия.

Артилериите получават своите заповеди отделно секциите и не се прикрепя към центъра или крилото. Смята се че се намира зад бойните редици и към нея може да се достигне само когато едно от крилата или центъра е опразнен от вражеската войска . А артилерията могат да се строят отделни редути или да се ползва общата крепост. За нея важат в пълна сила бонусите от фортификацията и при нанасянето и при получаването на щети. Огънят на артилерията може да се разпредели между различните секции на противника (освен резервата). Артилерията винаги нанасе щетата си преди началото на рунда, едновремено със артилерията на противника.

При отстъплението бойната секция преминава в резерва. Нейното място може да бъде веднага заето от резервата или да бъде оставено празно. Ако срещу бойната секция на играча няма отбраняваща се секция на противника, той може да избере да нанесе с нея допълнителна атака срещу друга съседна секция на врага, като получава 10% бонус към щетата или да нанесе удар по артилерията на врага. Секция в защита може да се попълва от резерва. В този случай войските от резервата се прибавят към секцията в края на етапа.

След три рунда на битката играчите могат да се оттеглят от битката или тя да продължи още 3 рунда в рамките на същия ход. Ако до края на второто трирундие битката не е завършила с определяне на победител, тя се пренася в следващия ход.

Победителят остава този, който остане сам на бойното поле, налагайки оттеглянето на противника или пълното му унищожение.

При взаимно оттегляне победителя се определя според броя понесени щети. този с най-малко щети се обявява за победител в битката.

Ако в края на третия рунд една от армиите в битката е загубила над 75% от началния си състав, тя се оттегля принудително.

3. Армията се предвижва със базова скорост 2 провинции в ход. Армия не може да се движи през провинция заета от вражеска войска или съседна на нея. В такива случаи армията може или да спре в съседна на вражеската войска провинция или да продължи хода си към провинцията в която се намира вражеската войска (ако ходът позволява) и да влезе в сражение. Ако армията в началото на хода си стои в провинция съседна на тази, в която се намери вражеска войска, то тя може или да напредне към провинцията с вражеска войска и да влезе в сражение, или да се предвижи в посока отдалечаване от провинцията с вражеска войска (тоест без да минава през други съседни на вражеската провинция).

4. Крепостите имат функцията на постоянен редут. Основен тип крепост намалява щетите понасяни от защитаващата се в нея войска с 10% и има Живот 1000. Животът на крепостите се намаля от гренадири и гаубици, по правилата важащи и за редутите.

5. Градовете имат „естествена“ фортификация, която действа аналогично със системата за крепостите, както следва:
Столица – 15%
Голям град – 10%
Среден град – 5%
Малък град и Село – 0%

Тези бонуси се съчетават с бонусите на крепостта (ако в града има изградена такава), но укрепленията на града не могат да бъдат разрушени от гренадири или гаубици.

6. Градът, който е контролиран от врага престава да носи доход в държавната хазна, но не носи приходи и на окупатора.

7. Всеки войник намиращ се в казарма изисква само половината от издръжката посочена в таблицата по-горе. Издръжката извън казарма се формира от общата издръжка на войската по стойностите в таблицата + по 10% за всяка единица мобилност необходими на войската за да стигне до най-близката казарма.

При изчисляването на растоянието се има предвид най-краткият маршрут през територии и морски провинции неконтролирани от вражески бойни части. Ако това растояние не може да се измери поради факта че армията се намира в пълно обкръжение, то издръжката на армията се умножава трикратно, независимо от растоянието до най-близката казарма, докато не бъде разкъсан обръча на обграждащите я сили.

8. Регион завладян по време на военна компания преминава във владение на окупатора (почва да носи доходи) само след мирен договор включващ като условие пълното преминаване на региона под властта на окупатора или след три хода непрекъсната окупация.

9. За контролиране на провинция в нея трябва да пребивават количество пехота или конница  в съответствие с големината на провинцията, в противен случай тя се връща под контрола на собственика й и продължава да носи доходи:

село – 100
малък град – 200
среден град – 300
голям град – 400
Столица – 500

10. Набор на войската може да се извършва само в провинция в която има рекрутски център. Рекрутският център позволява на ход набора на 2 000 рекрути/улани

11. Тренирането на войската може да се извършва само в провинция с казарми. Във всяка казарма могат да бъдат в рамките на хода тренирани само 1000 бойни единици.

12. Производство на артилерия може да се извършва само в провинция със завод. Един завод може да произвежда на ход по 5 единици артилерия.

13. Производство на инженерни войски може да се извършва само в провинция с университет. Един университет може да произвежда по едни инженерни части на ход.

14. Тренирането на войските отнема един ход, през който бойните единици се водят извън казарма по цена на издръжката на първоначалната единица.

Видове единици:

Род войска

Издръжка

Цена

ОпълченецРекрут
1
5
Мускетар
1,5

Гренадир
2


Улани

1,5

5
Хусар
2


Драгун
2,5


Кирасир
3Инженерни части*

100

1000
Топове**

25
300
Гаубици**

25
300

* Една Инженерна част може преди битката да изградят редут, който при Защита носи 5% намаляване на щетите на една от секциите.Построеният редут има живот 500.

** След определянето на щетата нанасяна от артилерията тя се умножава по процент в съответствие с хвърления d10 и таблицата:

Зар
Щета
1
60%
2
70%
3
80%
4
90%
5
100%
6
110%
7
120%
8
130%
9
140%
0
150%

(Важно! тези проценти не се събират със бонусите и наказанията от фортификациите, а се нанасят след крайното установяване на щетата)

Щетите показват колко от вражески единици от определен вид унищожава дадена бойна единица при един удар:

Щета срещу >
Опълченец
Рекрут
Мускетар
Гренадир
Улани
Хусар
Драгун
Кирасир
Инженерни части
Топове
Гаубици
Укрепления*
Род войска
Опълченец
0,2
0,1 0,1
0,1
0,05 0,05 0,05 0,05
0,05
0,01 0,01

Рекрут
0,25
0,2 0,18 0,16
0,14 0,12 0,1
0,08
0,02
0,02
0,02

Мускетар
0,3
0,25 0,2
0,18
0,16
0,14 0,12
0,1
0,03 0,03 0,03
Гренадир
0,35
0,3
0,25
0,2
0,18 0,16 0,14
0,12
0,03
0,03
0,03
0,25
Улани
0,25
0,2 0,18
0,12
0,2 0,1 0,08 0,06
0,03
0,03 0,03
Хусар
0,35
0,3 0,25 0,2 0,25 0,2 0,16 0,12
0,04
0,04
0,04

Драгун
0,4
0,35 0,3 0,25 0,24 0,22 0,2
0,16 0,02 0,02
0,02
Кирасир
0,5
0,4 0,35
0,3
0,12 0,14 0,16 0,2
0,05
0,05
0,05
Инженерни части
Топове
15
15 10
10 5 5
5
10
0,3
0,3
0,3 14
Гаубици
7,5
7,5 5
5
2,5 2,5 2,5 5
0,15 0,1 0,1
50

15. Завладявайки града вражеската армия при желание може да го плячкоса получавайки от него съответно количество ресурси. Печалбата е в петорен размер на дохода от провинцията , но не повече от тройният размер на месечната издръжка на армията извършваща разграбването.

16. Всяка битка спира движението на армията за хода. Качването на войски на кораби и свалянето им от корабите отнема цялата им мобилност за хода. Ако в рамките на хода войската е участвала в битка , но не била предвижвана, тя може да извърши качване на кораби.

17. Съюзнически армии могат да се движат поотделно ,командвани от двама играчи всяка за себе си, или заедно, като съюзниците предават управлението на сборната съюзническа армия на един от играчите. Макар подобна армия да участва в битката под командването на един генерал, избран от съюзниците, вясака от съставните съюзнически армии трябва да бъдат предвождани от свои генерали.