Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 12. Каперство

rage1751

12. Каперство

1. Всяка флотска формация може да извършва каперски действия в съответствие с това какъв сборен каперски процент има и къде се намира.

2. Всяка морска зона (група от морски провинции) предлага възможност за каперски действия в нея срещу определени държави, както е показано в таблицата на края.

3. Държавата на каперстващата флота получава съответен на каперския процент на флотата процент от търговските приходи на каперстваната държава. Общият процент на каперство срещу една държава не може да надвишава 50%. При положение че няколко флоти на различни държави каперстват във водите на дадена държава, и общият каперски процент на тези флоти надвишава 50%, то 50% от приходите на държавата-жертва от търговия се разпределят съразмерно между каперстващите държави.

4. Всяка каперстваща флота може както да използва целия си каперски процент срещу една държава, така и да го разпредели между няколко държави възможни за каперстване в морската зона.

5. заповедта за каперство се изпълнява докато каперстващата флота се намира в дадена морска зона (тя може да се предвижва в нейните граници). Ако флотата в края на хода бъде извън границите на зоната, каперството се преустановява до даване на нова заповед. Заповедтта също така може да бъде прекъсната със заповед или автоматично при влизане на каперстващата флота в битка.

Таблица „Капрество“

kaper.GIF