Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » Инструкции по запълването на бланката за хода

rage1751

Инструкции по запълването на бланката за хода

Бланка за ходове

Тъй като някои се сблъскват със затруднение да разберат логиката на бланката , или пък попълват по различни начини , създавайки с това някои затруднения при обработката, реиих да създам тази инструкция, разглеждаща разните елементи на бланката и посочваща правилния начин те да бъдат използвани.

Първото и основно нещо , което трябва да помните е че бланката се състои от три раздела. Между тях можете да минавате избирайки таб в долната част на ексела.

Всеки таб носи съответното название и отговаря за заповеди свързани с определена сфера на дейност. Икономика – строежи, търговски маршрути, научни открития, шпионаж и други разходи от невоенен характер (контрибуции, подкупи, подаръци). Тя е и основен таб на бланката. „Армия“ съдържа заповеди по наем, трениране и предвижване на войските, както и отдаване на специфични заповеди към армиите и флотите. Дипломацията е предназначена изключиштелно за регистриране на сключените между държавите договори.

Сега поред на номерата:

І. Икономика

1. Основна

Най-горната част на този таб изглежда по следният начин:

Принципно зелените клетки са тези които участват в формула и изискват попърване от играча. Червените клетки също участват във формулата но тях играчът не трябва да пипа, те са клетки в които бланката сама изчислява определени параметри.

В зелената клетка напротив „Заповеди за ход“ е необходимо да се отбележи номерът на хода за който се отнасят заповедите. Този номер е номерът който фигурира в наименованието на файла на последният ви отчет. Например ако последният отчет на Австрия се нарича au02.xsl това значи че именно 02 или 2 трябва да впишете в тази клетка. Номерът на текущият ход също така е отбелязан с червено в поста в който съм публикувал и отчета.

В зелената клетка напротив „Държава“ съответно вписвате наименованието на държавата с която играете, на кирилица желателно.

В зелената клетка „Начална Казна“ копирате сумата която е посочена в графата Начален баланс за този ход в последният ви отчет. Под него е графата „Остатък“. Нея не трябва да я пипате, но там ще се показва колко пари ви остава да похарчите въз основа на заповеди които вече сте вписали в отчета. Тази графа е изсключително за Ваше улесненение.

2. Строежи

В графата строежи можете да посочите колко какви инфраструктури строите в този ход и къде. Забележете че Крепостите могат да се апгрейдват не постепенно а на скокове. Трябва да имате пред вид какво ниво крепост вече има в провинцията и до кое ниво искате да я вдигнете (за това естествено ще трябва вече да разполагате с необходимата открита наука). В колонката брой напротив названието на желаната за построяване инфраструктура пишете количеството постройки от този тип които искате да построите в рамките на този ход в цялата си държава (имайте пред вид повече от една еднакви сгради в една и съща провинция не могат да се строят, а също така градски инфраструктури не могат да се строят в селски провинции , а селските в градски – виж правилата). Веднага щом впишите броя на сградите , таблицата в ще изчисли стойността им в червената колонка и ще я извади от началните ви средства и ще обнови горе графата „Остатък“. В колонката „Провинции“ е необходимода посочите в кои именно провинции ще се построят тези сгради – броят на изброените провинции трябва да съответства посоченото число в колонката „Брой“ сгради.

Много е важно правилно да се посочват провинциите в които ще се извършва посторяването. По-долу можете да видите ДВАТА единствени приемливи начина на обозначение на провинциите. Напротив „Заводи“ е първият начин – посочва се номерът на провинцията и названието й. Вторият, по-удобният лично за мен начин, е посочването на индекса на провинцията, който е съставен от краткото обозначение на държавата + номера на поривнцията.  Така Испанската провинция Лисабон може да се отбележи като 11.Лисабон или като SP11.

Държавите в играта имат следните кратки обозначения за съставянето на индекси:

AU Австрия
BV Бавария
BL Болоня
BH Бохемия
BR Бремен
GB Великобритания
VN Венеция
DE Дания
ES Естония
SP Испания
KL Кьолн
LT Литвония
NP Неапол
NL Нидерландите
NR Норвегия
OS Османската империя
PS Папската държава
PM Пиемонт
PL Полша
PR Прусия
PF Пфалц
RU Русия
SX Саксония
TS Тоскана
FR Франция
HS Хесен
SC Швейцария
SW Швеция
SH Шлезвиг-Холщайн

Трябва да се запомни, че индиксите винаги обозначават оригиналната държава на която е принадлежала провинцията, дори ако тя бъде завладяна от друга държава.

3. Търговия

В тази секция се установяват търговски маршрути. Трябва да се помни, че сключването на търговски договор с друга държава не ви дава автоматично отворени маршрути и не ноди доход. Маршрутите трябва да се установяват указвайки тяхната изходна и крайна точка. Изключение правят само колониалните маршрути – при тях не е нужно да се посочва изходна точка. За да може успешно да се установи маршрутът трябва в посоченият като изходящ град да има един свободен търговски слот. Също така приемащата страна трябва да има един свободен слот за да приеме маршрута. Само ако в двата посочени града има свободни слотове, маршрутът ще бъде установен успешно. В противен случай това няма да се случи, а парите ще отидат на вятъра.

Градовете се отбелязват по същият начин както и в строежите, и по никакъв друг начин. Само колониалните маршрути се установяват като се впише приемащият град без числител и индекс (които те нямат). По-долу можете да видите пример за изрядно запълване в двата приемливи варианта.

След като впишите всичките открити маршрути, трябва да приброите колко са те и да впишите количеството им в зелената клетка „Общо открити маршрути“, за да може таблицата да изчисли разхода и да го отбележе в „Остатък“ горе. Имайте пред вид ако имате идентични маршрути, например три марщшрута SP11>PL01 , трябва да впишите всеки от тях отделно, затова са сложенти повечко клетки в тази секция.

4. Наука

Тук се вписват науките които искате да откриете този ход. За да откриете наука трябва да имате достатъчно количество натрупани научни точки в последният ви отчет в графата Баланс в началото на този ход. Цената на науките също можете да видите в последният си отчет. Просто копирате името на избраната от вас наука и вписвате я в графата „Научно направление“ , а отсреща , в колонката „Точки Наука“, вписвате цената й в научни ресурси според последният ви отчет.

В един ход можете да откриете колкото си искате науки, стига да можете да заплатите цената им и условията за тяхното откриване да са изпълнени в отчета. Например, не можете да откриете този ход едновременно и 1.2. Ускорен марш и 1.1 Мобилност, която се изисква за Ускореният марш, дори да имате достатъчно точки науки. За да откриете Ускореният марш, трябва да имате вече открита Мобилност от предходните ходове.

5. Шпионаж

Тъй като шпионажа понякога изисква пари, а в други случаи точки шпионаж, или и двете, има две колонки, които се попълват в зависимост от случая. Трябва да се попълват само онези колонки които са адекватни за описаната мисия. Например ако отваряте шпионска мрежа, трябва да посочите само страната в която я отваряте и сумата за отварянето в колонката „Пари“ (5000 ресурс). Ако пък имате мисия свързана с хабене точки шпионаж и свързана с конкретна провинция, тогава попълвате страната, провинцията (по същите правила както в „Строежи“ и „Търговия“) и „Точки шпионаж“, както е посочено в примера долу.

6. Други

Тази част от бланката е посветена на разходи които не могат да се вместят в системата – такива като подкупи, плащания по договори, просто подаръци и т.н. Както и просто забележки , които според вас са важни за обработката на хода, както е посочено в примера. Съответно всичко свързано с плащания се попълва в „Разходи“ , а текстовата информация не свързана с финанси в „Забележки“.

 

ІІ. Армия

Този таб е напълно посветен на военните дела. Наем на войска, построяване на флот, трениране на войски, тяхното предвижване.

1. Набор на войска

В тази секция се формират армии и флоти.

В таблиците с наемането (първата колона таблици за армия и флот) в колоните с наименование на юнитите посочвате бройката която искате да получите. Съответно в колонката „Град“ вписвате града с рекрутски център, завод или корабостроителница (в зависимост от това кое се строи) чрез индекс или номер и наименование. А в графите „Армия“ и „Флота“ вписвате армията или флот към които се присъединяват новите юнити. Имате пред вид, че за да се присъединят к вече съществуваща армия юнитите трябва да са произвидени в онази провинция в която стои съответната армия. В Противен случай те ще образуват нова армия на която трябва да назначите генерал. Посочването на генерала на съществуващата или новосъздадената армия е абсолютно задължително.

В табличката в дясно се извършва тренирането на войските. Могат да се тренират само войски котио са били купени в предходните ходове – тези купени в този ход, не могат да се тренират. Трябва да се посочи от коя армия са юнитите, какъв тип са първоначално и в какво ще трябва да бъдат превърнати. Съответно имайте пред вид , че някои видове юнити изискват откриване на определена технология и без нея не могат да бъдат тренирани.

В графата „Общ разход за армия и флот“ показва колко пари сте изхарчели за всичко това. Тази сума ще бъде извадена от „Остатък“.

2. Предвижване на армиите

Тук се отбелязва предвижването на армиите и флотите. В Първата колона се вписва названието на армията. Тук упоменаването на генерала или адмирала е желателно, но не е задължително. В следващите колони обединени под названието „Стъпки на предвижване“ Се посочват поред провинциите през котио преминава армията или флотата. Началната провинция не се посочва, а се посочва първата в която се премества войската или флотата. Забележете само сухоземните провинции имат индекс с обозначението на държавата, а морските са само с номер. Не пропускайте „държавната“ част от индекса , тъй като в противен случай провинцията може да бъде сбъркана с морска.

В секцията допълнителни заповеди, можете да дадете по-подробни инструкции към заповедите си, като особено третиране на други армии, каперство, качване на войските на кораби и дебаркирането, а също така кратки алгоритми на поведение при изпълнение на очаквани събития или условия.

3. Други

Тук има текстово поле в което можете да пишете каквото сметните за важно. Именно в това поле се разпределят свободните точки умение на пълководците вдигнали ниво.

ІІІ. Дипломация

В тази секция има само бланки за договори. Напомням , че само ако всички страни по договора имат текста на договора в своята секция „Дипломация“ , договора ще се счита валиден. Ако поне една страна не е предала бланка с фигуриращ в нея договор – договорът се счита за неподписан.

 

Ами това е като цяло. Ако има въпроси, можете да ги зададете на форума.