Warning: Use of undefined constant SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE - assumed 'SUBLIST_COMPATIBILITY_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rpgbg/public_html/rage1751/wp-content/plugins/subList.php on line 11
rage1751 » 16. Победа

rage1751

16. Победа

Победител в играта се смята страната, която първа достигне количеството от 3000 точки престиж, като водещият може да вдигне летвата ако реши, че постигнатата към момента победа не отговаря на духа на играта (използвани са експлойти и слабите места на системата). Точките престиж се формират чрез изпълняване на определени условия от страна на играча.

Военни :

Загуба или окупация на столична провинция (-1000 престиж) – възстановяват се при възстановяването на контрола над столицата.

Загуба та контрол над не столична провинция (-100 престиж) – възстановяват се при възстановяването на контрола над провинцията

Окупация или придобиване на чужда не столична провинция (50 престиж)

Окупация или придобиване на чужда столична провинция (250 престиж)

Победа в битка със сравнително равностоен противник (разликата в силата на двете армии да е по-малка от 20% ) (100 престиж)

Призната чрез мирен договор победа във война (250 престиж)

Инфраструктурни:

Учредяване на Академия на науките (150 престиж)

Построяване на Събор (150 престиж)

Икономически:

Достъп до колониална база и поне един маршрут към нея (25 престиж)

Търговска спогодба с една държава за достъп до поне 5 маршрута (50 престиж)

Дипломатически:

Отбранителен съюзен договор (150 престиж)

Нападателен съюзен договор (200 престиж)

Договор за ненападение (100 престиж)

Протекторат (250 престиж)

Династичен брак с право на наследяване (200 престиж)

Заемане на имперския престол (300 престиж)

Екс-император (50 престиж)

Заемане на електорски трон (25 престиж)

Други:

Легендарни генерали, адмирали и шпиони (150 престиж)

Освен изброените начини за придобиване на точки, всяка държава ще има богат списък със исторически обосновани задачи , чието изпълнение ще носи точки престиж. Задачи за отделни държави или общи могат да се появяват и в хода на играта в зависимост на стеклите се събития.

 

Арбитраж

В случай че играч смята , че е необходимо друг играч да понесе наказание в вид на загуба на точки престиж за нарушаване на сключен договор или друго негово ПУБЛИЧНО действие (тайните договори не са предмет на арбитража, освен ако не става дума за публично разкриване на тайния договор по вина на някоя от страните по него), той може да прибегне към услугата на арбитража. Услугите на арбитража са платени, като всяко следващо обръщение към арбитража от един и същ играч удвоява предходната цена. Начална цена за първо обръщение е 1000 ресурс.

Ще бъде отворена специална секция за Арбитраж, в която ще действат следните правила. Ищецът отваря нова тема в раздела с описание на иска си с посочване на „обвиняемия“, текста на договора който се има пред вид или описание на случая довел до арбитражно искане, обосновка на искането и количество престиж, което ищецът счита за разумно да бъде отнет от „обвиняемия“. В рамките на два дена „обвиняемият“ може да изложи позицията си по обвинението в един пост, после което водещият ще огласи окончателният вердикт. Вердиктът не се оспорва или обжалва, окончателен е и влиза в сила веднага. Дискусии не са разрешени. Встъпване в спор между опонентите или с водещия ще бъде санкционирано както следва:
– участие на трето лице в темата – то ще понесе наказание от 50 точки престиж за всеки свой пост в темата.
– всеки пост след първия на ищеца ще му струва 50 точки престиж и 1000 ресурс.
– всеки пост на „обвиняемия“ след първия ще води до моментално удовлетворяване на пълните искания на ищеца. В случая че вече е изнесен вердикт, който е различен от исканото от ищеца, той се анулира и се изпълнява искането на ищеца.

Всякакви спорове относно изнесени вердикти или текущи арбитражни дела в други раздели и теми ще се разглеждат като повод за санкции описани по-горе.

Арбитража се занимава само с спорове относно престижни точки. Въпроси по игровата механика, житейски несправедливости, парични искове и други подобни не се разглеждат.

Загуба или окупация на столична провинция (-1000 престиж) – възстановяват се при възстановяването на контрола над столицата.
Загуба та контрол над нестолична провинция (-100 престиж) – възстановяват се при възстановяването на контрола над провинцията
Окупация или придобиване на чужда нестолична провинция (50 престиж)
Окупация или придобиване на чужда столична провинция (250 престиж)
Победа в битка със сравнително равностоен противник (разкликата в силата на двете армии да е по-малка от 20% ) (100 престиж)
Призната чрез мирен договор победа във война (250 престиж)