rage1751

Литвония

Герб но ЛитвонияКняжество Литвония се появява на картата в следствие на Нищадския мир , завършващ Северната война през 1721. Според договора земите на Литвония и Естония се отделяли от Швеция и се обосновавали като отделни държави под попечителството на Руската империя до 1740 година. Въпреки това двете държави получават пълна независимост едва през 1749 година.

Столица: Рига
Брой на населени места: 2 (1 голям и 1 среден град)
Икономическа ефективност: 85
Парична единица: талери

Династия: АпелдернЛитвония - метрополия
Владетел: Алберт ІІІ
Наследници: І. Хайнрих; ІІ. Телмас

Княжество Литвония – неигрова

  1. Рига – столица
  2. Дугапвилс